innoSHARE UNIversity 2019 –
Tu nauka staje się biznesem

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy Wam samych sukcesów,
realizowania swoich celów oraz radości życia.

Z tej okazji przekazujemy Wam raport podsumowujący
I Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji 2019.

SPRAWDŹ!

Miłej lektury i do zobaczenia w Nowym Roku!

Data: 30.12.2019r.

Decyzją Zarządu Fundacji utworzono następujące grupy robocze w ramach projektu "Forum

Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji - oddolne rozwiązania, globalne standardy, współpraca" pracujące w miastach:

działające w obszarach tematycznych w zależności od zainteresowania członków danej grupy z danego miasta:

Grupy robocze będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem ekosystemu innowacji. Wyniki tych prac będą podstawą programową Forum 2020 oraz rekomendacji dla instytucji państwowych.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres: slawomir.olejnik@polandinnovative.com z dopiskiem grupy roboczej, do której się aplikuje.

Prace grup roboczych rozpoczną się na początku 2020 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Forum 2020

O inicjatywie

Dlaczego to robimy?

Ekosystem innowacji w Polsce jest w znacznym stopniu zamknięty w środowisku krajowym. Tylko część organizacji podejmuje faktyczną i trwałą pracę nastawioną na internacjonalizację.
Organizacjom skupionym w ekosystemie brakuje silnej i wspólnej reprezentacji na arenie krajowej, europejskiej oraz międzynarodowej.

Co chcemy zrobić?

Stworzenie silnej sieci relacji w ekosystemie innowacji w Polsce, szczególnie w kontekście organizacji o regionalnym zasięgu działania,

Aktywizacja organizacji w zakresie pozyskiwana wiedzy i działania na rzecz internacjonalizacji,

Zbudowanie przestrzeni do dialogu organizacji 3 sektora zajmujących się ekosystemem innowacji, w wyniku których środowisko to reprezentowało będzie wspólne zdanie i dzieliło się pomiędzy sobą wiedzą i doświadczeniami.

Kto powinien być zainteresowany?

Organizacje pozarządowe działające w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji,

Akceleratory i inkubatory skupiające się na rozwoju startupów i innowacji.

Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji

To przestrzeń do dialogu środowiska działającego na rzecz ekosystemu innowacji i rozwoju startupów w Polsce, a w szczególności jego liderów. To arena dyskusji na temat: internacjonalizacji działań, stosowania międzynarodowych standardów oraz uzupełniania brakujących elementów ekosystemu dostrzeganych przez jego kreatorów.

To również przestrzeń umiędzynarodowienia relacji naszego ekosystemu oraz budowania przestrzeni do dialogu z organizacjami 3 sektora zajmujących się jego rozwojem.

Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji finansowane jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2019, a jego celem jest stworzenie założeń do powołania organizacji reprezentującej jej przedstawicieli na arenie krajowej i międzynarodowej. I edycja Forum odbywa się w ramach innoSHARE UNIversity 2019 – „Tu nauka staje się biznesem”.

Pobierz agendę Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji i 5 edycji innoSHARE

Lokalizacja

Przestrzeń konferencyjna Centrum Nauki Kopernik

Celem działalności Centrum jest rozwijanie nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a według misji instytucji także: inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Nie ma lepszego miejsca w Warszawie, gdzie można łączyć naukę z biznesem.

  • Najlepszy dojazd z centrum Warszawy linią metra M2. Możliwość dojazdu linią M1 i przesiadki na linię M2.
  • Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
  • Centrum Nauki Kopernik